Articles Comments

Cumul » Acte

Acte necesare pentru somaj

Acte pentru somaj:   Dosar cu sina Copie  cartea de identitate Copia  certificatului de casatorie Copia  certific. de nastere   Copie acte studii/calificare (sa aveti la dumneavoastra si originalele) Carnetul de munca (original si copie) Adeverinta medicala Certificat fiscal Adeverinta de salariu pe 12 luni   Tags: acte necesare somaj         … Read entire article »

Filed under: Acte

Acte necesare pentru angajare

Acte necesare pentru angajare –Dosarul de angajare trebuie să conțină următoarele documente -Cerere de angajare -Nota de lichidare –Adeverinta de la angajatorul precedent -Repartitie de la Agentia Locală de Ocupare a Fortei de Munca -Certificatul de cazier judiciar (daca e cazul) -Declaratie persoane in ingrijire si acte doveditoare (copii certificate nastere copii, declaratie/adeverinta celalalt parinte ca nu beneficiaza de deducere, acte identitate persoane in ingrijire) -Copie carte de identitate -Copie certificat de nastere -Copii de pe actele de stare civila -Copii acte de studii -Copii acte de calificare -Fisa de identificare a factorilor de risc -Fisa postului semnata -Declaratie de luare la cunostinta a Regulamentului Intern -Fisa individuala de instruire in domeniul SSM -Fisa individuala de instruire in domeniul PSI -Programarea concediilor de odihna pentru anul in curs –C.V. -Copie livret militar (daca e cazul) -Cererile anuale prin care solicita  acordarea CO.   Tags: acte necesare la angajare, angajare, acte … Read entire article »

Filed under: Acte